Civiel en Cultuurtechnische Werken De Gier BV

Samen iets bereiken!

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond.
Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving.

Rioleringssystemen voor afvoer van hemelwater en vuil water

CCW De Gier BV ontwerpt, onderhoudt en verzorgt aanleg van rioleringen. In opdracht van gemeenten; bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwbouwwijken. Maar ook het koppelen van huis- aansluitingen aan het gemeentelijk systeem is ons dagelijks werk.

Het rioleringssysteem kent diverse varianten. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van gescheiden systemen voor vuil en schoon water. Hierbij wordt schoon water opgevangen in een vijver of bassin en wordt vuil water afgevoerd naar de waterzuivering. Is naast afvoer van hemelwater ook afvoer van grondwater noodzakelijk, dan nemen wij een drainagesysteem mee in het ontwerp.


Onderhoud rioleringen

Naast aanleg verzorgt CCW De Gier BV diverse onderhoudswerkzaamheden. Bijvoorbeeld het regelmatig schoonspuiten van riolerings- of drainagebuizen om verstopping te voorkomen.

Onderhoud aan rioleringen is van groot belang, niet alleen voor de overheid maar ook voor bedrijven en particulieren. Slecht onderhouden rioolstelsels kan leiden tot verzakkingen en verstoppingen. Een verstopte riolering is niet alleen hinderlijk, maar vaak ook een kostbare zaak. CCW De Gier BV verhelpt iedere verstopping, bij voorkeur zonder opgraving van uw riolering. Dit doen wij bijvoorbeeld door de rioleringsbuizen schoon te spuiten. Weet u niet hoe uw buizen lopen, dan lokaliseren wij het stelsel met een camera.

Doorgroei van boomwortels is een veel voorkomende oorzaak van verstopping. Opgraven en vervangen van de buizen is dan de enige oplossing. Ook verzakking van de grond ten opzichte van de woning veroorzaakt een kapotte riolering. Bij de reparatie maken wij gebruik van flexibele koppelstukken, zodat de kans op herhaling klein is.


VERHARDINGEN

Voor begaanbare wegen en een goede, nette entree.
Een groot gedeelte van onze omgeving bestaat uit verhardingen, zoals asfalt, klinkers en beton. Welk soort geschikt is voor welke toepassing, vereist kennis en kunde. CCW De Gier BV heeft deze kennis en kunde in huis en beschikt over een groot netwerk van specialisten om alle werken uit te voeren. Of het nu gaat om een erfverharding, bedrijfsvloer of aanleg van een bedrijventerrein, wij voeren alle werken handmatig of machinaal voor u uit.


Asfaltverharding

CCW De Gier BV levert asfalt in verschillende mengsels en kleuren. Hiervoor wordt samengewerkt met een gespecialiseerd bedrijf.


Klinkerverharding

Bestratingen aanleggen en herstraten behoort tot de vaste werkzaamheden van CCW De Gier BV. Veelal wordt dit nog handmatig aangebracht, maar ten gevolge van nieuwe wetgeving wordt het machinaal aanbrengen van straatwerk bevorderd.

Bij handmatig straatwerk zijn vele mogelijkheden in variaties te bedenken. Bij voorbeeld veranderingen in legpatronen: halfsteens verband, elleboog verband, keper verband, blok verband en verschillende wildverbanden. Ook kan er makkelijk verschillende kleuren worden toegepast of zelfs verschillende materialen. Dit maakt het mogelijk om het straatwerk geheel naar eigen smaak aan te laten leggen.

Het handmatig aanbrengen van bestrating vergt veel vakmanschap welke CCW De Gier BV in huis heeft. Hiervoor wordt een vast team van eigen stratenmakers en betrouwbare onderaannemers ingezet. Of het nu een oprit, een speelplaats of openbare ruimten betreft: CCW De Gier BV heeft er ervaring mee.


Machinaal straten

Bestratingen aanleggen en herstraten behoort tot de vaste werkzaamheden van CCW DE Gier BV. Tegenwoordig is er wetgeving die kaders aangeeft waarbinnen het straatwerk machinaal moet worden aangebracht. Hierdoor worden er grenzen gesteld aan de fysieke belasting van de medewerker. Machinaal straten wordt daarom ook steeds vaker door ons toegepast.

Machinaal bestraten kent een aantal belangrijke voordelen:
 •       Het werkt sneller, mits deskundig uitgevoerd.
 •       De fysieke belasting van stratenmakers wordt aanzienlijk teruggedrongen.

Een vast team van eigen stratenmakers en betrouwbare onderaannemers wordt ingezet voor alle machinale bestratingswerkzaamheden. Diverse toepassingen en materialen zijn denkbaar. Ook machinaal herstraten met bestaand materiaal wordt door CCW De Gier BV uitgevoerd.