Civiel en Cultuurtechnische Werken De Gier BV

Samen iets bereiken!

Cultuurtechniek is de techniek die van belang is bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken. Het zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren en/of vergroten. In Nederland rekent men hieronder onder andere maatregelen als waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning.

Aanvankelijk was de cultuurtechniek vooral gericht op de landbouw, maar men is zich steeds meer gaan richten op de belangen van andere sectoren. Zo worden er ook in het natuurbeheer steeds vaker cultuurtechnische methoden gebruikt. Waterbeheersing of grondwerken kunnen ook vanuit een ecologisch gezichtspunt worden ondernomen. Zo worden er bijvoorbeeld poelen gegraven of natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor er voor flora en fauna meer kansen ontstaan.

Waterbouw

Vakwerk op de grens van land en water.

Op de grens van land en water is veel werk te verrichten aan kaden, oevers en beschoeiingen. CCW De Gier BV is van oudsher thuis in waterbouw en levert kwaliteit in beschoeiingen, damwanden, steigers en vlonders en natuurlijke oevers.
De meeste constructies worden nog steeds uitgevoerd in hardhout, maar ook andere materialen worden toegepast. Uiteraard maakt CCW De Gier BV bij voorkeur gebruik van FSC goedgekeurd hardhout.


Houten beschoeiing

Beschoeiingen dienen om een oever of waterkant te beschermen tegen afkalven, of als grondkering langs een watergang. Een attractieve en duurzame beschoeiing ontstaat door het gebruik van hardhout, ook wel paal/schotbeschoeiing genoemd.
Een houten beschoeiing bestaat uit een ‘schot’, gemaakt van meerdere horizontaal liggende planken. Dit schot wordt vastgezet aan ‘palen’. Meestal wordt de beschoeiing versterkt met een gording aan de waterzijde. Dit voorkomt dat de beschoeiing bol gaat staan, waardoor het schot om zou kunnen vallen. Als de schotten hoog zijn, neemt de gronddruk toe. In dat geval wordt de beschoeiing verankerd in de grond met een stalen stang die aan een betonnen plaat wordt bevestigd. Hierdoor blijft de beschoeiing netjes recht staan.


Damwand

Een damwand met een planklengte tot 5-6 meter kan over het algemeen in hout of kunststof worden uitgevoerd. Vaak is een oever dermate hoog, of de watergang dermate diep, dat langere planken noodzakelijk zijn. In dat geval biedt een stalen damwand uitkomst.
Damwand bestaat uit gekoppelde planken die vertikaal de grond in worden getrild. De planken worden met elkaar verbonden door middel van een veer en groef. Een gording aan de bovenzijde van de damwand (aan de waterzijde) voorkomt dat de wand bol gaat staan en omvalt. Achter de damwand is de gronddruk enorm groot. Daarom worden in de meeste gevallen ankerstangen in de grond aangebracht, om ervoor te zorgen dat de damwand netjes overeind blijft.


Steigers & vlonders

CCW De Gier BV ontwerpt, bouwt en onderhoudt ze in soorten en maten. Afhankelijk van de toepassing wordt een materiaal gekozen. Hardhout is één van de meest gebruikte materialen. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen een steiger en een vlonder?
De opbouw is veelal gelijk. Een bovenbouw van houten liggers waarop dekplanken zijn bevestigd. Al dan niet voorzien van een slijtlaag van fijn split of van groeven tegen het uitglijden. Toch zijn er verschillen, want een steiger is veelal een looppad in het water, zoals bij jachthavens. Een vlonder is meestal ingericht als een zitomgeving in de tuin.