Home

CivielCultuur
Civiele techniek is de toegepaste wetenschap, die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving.Cultuurtechniek is de techniek die van belang is bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken. Het zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren en/of te vergroten.