Civiel en Cultuurtechnische Werken De Gier BV

Samen iets bereiken!

civiel

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving.

lees meer

cultuur

Cultuurtechniek is de techniek die van belang is bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken. Het zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren en/of vergroten. In Nederland rekent men hieronder o.a. maatregelen als waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning.

lees meer

projecten

Foto's zeggen vaak meer dan uitgebreide omschrijvingen. Klik op Lees meer voor foto's van diverse werken.

lees meer

wie zijn wij ....

CCW de Gier BV is een jong bedrijf, met veel ervaring. Ambitieus van start gegaan in 2013. 
Een bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van civiel- en cultuur-technische werken en grondverzet. Of het nu gaat om aanleg van verhardingen of riolering, het realiseren van nieuwe natuur of onderhoud aan uw tuin, CCW De Gier maakt uw project tot een succes.

lees meer

grondverzet

Grondverzet of grondwerk is de algemene benaming voor alle werkzaamheden waarbij zand of aarde wordt verplaatst, wordt aangevoerd of wordt afgevoerd. Dit kan variëren van het graven van een geul voor het leggen van kabels, leidingen of buizen (KLB) tot het aanleggen van dijken. Ook is het mogelijk dat er veel grondverzet nodig is voor de aanleg van taluds en kunstwerken of het aanbrengen van een voorbelasting.

Cultuurtechnisch grondwerk omvat de grondbewerkingen die nodig zijn ten behoeve van de aanleg van beplanting, gazon e.d..

nieuws

mei 2018: CCW De Gier BV vindt privacy ook belangrijk!

oktober 2017: gecertificeerd voor CO2-prestatieladder niveau 3

juni 2017: Deelname aan de Dag van de Techniek.

 

 lees meer