CO2-prestatieladder en duurzaamheid

Met deze pagina op de website van CCW de Gier BV houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling in het CO2-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO2-prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-prestatieladder stelt voor niveau 5.

De Hollandse IJssel BV, waarvan CCW de Gier BV een werkmaatschappij is, zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstelling in- en extern communiceren.

A │ INZICHT

De Hollandse IJssel BV heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar eigen CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht maakt het mogelijk om effectieve doelstelling op te stellen. In het jaar 2016 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekent en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C │ Communicatie).

B │ REDUCTIE

De Hollandse IJssel BV heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C │ COMMUNICATIE

De Hollandse IJssel BV communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D │ PARTICIPATIE

De Hollandse IJssel BV neemt actief deel aan initiatieven rond de rductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dit het initiatief van Cumela Nederland: “Sturen op CO2“.

Wilt u meer informatie over de CO2 prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van De Hollandse IJssel BV.

Publicaties in 2021

Publicaties in 2022

Publicaties in 2023

Certifcaat CO2